Psykologi- ja terapiapalvelut raskaus- ja vauva-aikaan 

PSYKOLOGIN TUKI RASKAUSAIKAAN

Vauvan odotus voi olla auvoista ja onnellista aikaa, mutta se voi myös olla täynnä ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita. Apua mieltä askarruttaviin kysymyksiin tai huoliin kannattaa hakea matalalla kynnyksellä.

Tyypillisiä syitä hakeutua vauvaperhepsykologin vastaanotolle raskausaikana ovat esim:

- raskausajan masennus / mielialan lasku

- synnytyspelko

- ahdistuneisuus

- erilaiset pelot liittyen raskausaikaan tai vauvaan

- kiintymyssuhteen luomisen haasteet

- omien hankalien lapsuudenmuistojen aktivoituminen

Vauvaperhepsykologin vastaanotolle voit tulla kaikenlaisissa raskausaikaan liittyvissä huolissa, olivat ne pieniä tai suuria. Voit tulla vastaanotolle yksin tai puolisosi kanssa.

PSYKOLOGIN TUKI VAUVA-AIKAAN

Vauva-arki yllättää useimmat tuoreet vanhemmat intensiivisyydellään. Joskus uusi arki ja elämäntilanne, vähentynyt parisuhdeaika, huonot yöunet tai jatkuva saatavillaolo voivatkin saada mielen ja kehon kuormittumaan ja uupumaan. Joskus myös ulkopuolelta tulevat neuvot ja odotukset voivat saada vanhemman kokemaan syyllisyyden ja huonommuuden tunteita. Tyypillisiä syitä hakeutua vauvaperhepsykologin vastaanotolle vauva-aikana ovat mm:

- synnytyksen jälkeinen masennus / mielialan lasku, ärtyneisyys

- synnytyksen jälkeinen ahdistuneisuus

- erilaiset pelot vauvaan liittyen

- hankala tai traumaattinen synnytyskokemus

- kiintymyssuhteen luomisen haasteet

- omien hankalien lapsuudenmuistojen aktivoituminen

- vauvan kehitykseen liittyvät kysymykset ja huolet

- vauvan itkuisuus ja vaikeus tulla rauhoitetuksi

- vaikeus ymmärtää vauvan viestejä ja tarpeita

Voit tulla vastaanotolle yksin tai puolisosi kanssa. Vauva on aina tervetullut mukaan käynnille.

PSYKOLOGIN TUKI SYNNYTYKSEN TAI MENETYKSEN JÄLKEEN

Oletko kokenut traumaattisen synnytyksen, keskenmenon, kohtukuoleman tai raskaudenkeskeytyksen? Raskausajan menetykset tai traumaattinen synnytys voivat olla psyykkisesti hyvinkin rankkoja kokemuksia. Siksi niiden läpikäymiseen kannattaa hakea ammattilaisen apua heti kun tuntuu, ettei omin avuin pääse eteenpäin. Joskus menneet kokemukset nousevat pintaan ja tuovat huolta tai ahdistusta vasta uuden raskauden myötä. Tunteista ja ajatuksista puhuminen sekä oikean tiedon saaminen traumaattisesta synnytyksestä tai odotukseen liittyvästä menetyksestä psyykkisenä kokemuksena auttaa sinua eteenpäin.

                Raskaus- ja vauva-ajan valmennukset

ODOTTAJAN VALMENNUS

Odottajan valmennus sopii Sinulle, joka haluat huolehtia itsestäsi ja vauvastasi pysähtymällä odotusaikana vauvasi ja vanhemmaksi kasvamisen äärelle sekä valmistautumalla synnytykseen psykologin tuella. Työskentely sisältää niin tietoa, keskustelua kuin harjoituksiakin. Käymme käynneilllä läpi kolme teemaa:

Mielen hyvinvointi odotusaikana. Miten hoitaa omaa mielen hyvinvointia odotusaikana?

Suhteen luominen vauvaan odotus- ja vauva-aikana. Miten vahvistaa ja luoda suhdetta vauvaan jo odotusaikana? Millaista vanhemmuutta olen saanut omilta vanhemmiltani? Millainen vanhempi minä haluan ja en halua olla? Näihin teemoihin sukellamme puolistrukturoidun haastattelun avulla.

Synnytykseen valmistautuminen. Käymme läpi synnytykseen liittyviä toiveitasi ja odotuksiasi sekä mahdollisia huoliasi tai pelkojasi. Voimme myös halutessasi kirjoittaa yhdessä synnytyskirjeen sairaalaan mukaan otettavaksi. Tarkoituksena on auttaa sinua suuntaamaan ajatuksiasi kohti synnytystä ja valmistaa sinua synnytykseen psyykkisenä kokemuksena.

Toiveesi mukaisesti voit joko valita kaikki teemat läpikäytäviksi, tai voimme keskittyä vain 1-2 teemaan valmennuksessa. Olet tervetullut vastaanotolle joko yksin tai puolisosi kanssa.

VauvanAjan Odottajan valmennus 3 x 60min.

Halutessasi voit yhdistää Odottajan ja Vauva-ajan valmennuspaketit ja käyttää osan käynneistä ennen synnytystä ja osan synnytyksen jälkeen.

VAUVA-AJAN VALMENNUS

Vauva-ajan valmennus on tarkoitettu sinulle, joka haluat pysähtyä psykologin tuella oman vauvasi ja vanhemmuutesi äärelle. Käymme työskentelyn aikana läpi erilaisia teemoja vanhemmuuteen ja vauva-arkeen liittyen, räätälöiden työskentelyä omiin tarpeisiisi. Työskentely sisältää niin tietoa, keskustelua kuin harjoituksiakin. Teemoja vauva-ajan paketissa voivat olla esim:

Vanhemmuuteen ja perhe-elämään liittyvien arvojen tutkaileminen. Millainen vanhempi minä olen? Millainen vanhempi haluan ja en halua olla? Mitä ovat vahvuuteni vanhempana? Minkä haluaisin muuttuvan?

Vanhemman mielen hyvinvointi ja sen tukeminen vauva-arjessa. Miten minä voin? Miten pidän huolta itsestäni? Millaisia voimavaroja ja vahvuuksia minulla on? Mikä auttaa tai auttaisi minua jaksamaan?

Parisuhde ja jaettu vanhemmuus vauva-aikana. Miten vaalia ja hoitaa parisuhdetta ja yhteistä vanhemmuutta? Millaisia voimavaroja ja vahvuuksia meillä on pariskuntana ja vanhempina?

Omien lapsuudenaikaisten kiintymyssuhteiden merkitys vanhemmuudessa. Mitä olen saanut omilta vanhemmiltani? Miten se näkyy omassa vanhemmuudessani? Mitä haluan tehdä samalla tavalla? Mitä haluaisin tehdä toisin? 

Vauvan tarpeisiin vastaaminen ja vuorovaikutus vauvan kanssa. Miten vahvistaa ja luoda suhdetta vauvaan? Miten pysähtyä vauvan äärelle ja vastata vauvan tarpeisiin? Millainen minun vauvani on? Mitä on riittävän hyvä vanhemmuus?

Olet tervetullut vastaanotolle joko yksin tai puolisosi kanssa. Vauvasi on luonnollisesti tervetullut vastaanotolle mukaan myös.

VauvanAjan Vauva-ajan valmennus 3 x 60min.

Halutessasi voit yhdistää Odottajan ja Vauva-ajan valmennuspaketit ja käyttää osan käynneistä ennen synnytystä ja osan synnytyksen jälkeen.

Vuorovaikutushoidot

HOIVAA JA LEIKI

Hoivaa ja leiki on matalan kynnyksen ennaltaehkäisevä vuorovaikutusinterventio, jonka tarkoituksena on auttaa vanhempaa/vanhempia vahvistamaan suhdetta vauvaansa. HoiLei sisältää niin kokemuksellisia hoivaa ja leikkiä tarjoavia vuorovaikutushetkiä kuin reflektiivistä pohdintaa vanhemmuudesta, vauvasta ja suhteesta vauvaan.

Hoivaa ja leiki-työskentelyyn VauvanAjassa kuuluu aina 1-1,5 tunnin aloitustapaaminen. jossa vanhemman/vanhempien kanssa käydään puolistrukturoidun haastattelun avulla läpi vanhemman omia lapsuuden kiintymyssuhteita sekä tarkastellaan suhdetta vauvaan. Vanhempien kanssa sovitusti voidaan myös tehdä vuorovaikutusvideointi. Hoivaa ja leiki-käyntejä on tyypillisimmin 5-8.

THERAPLAY

Theraplay on intensiivinen lyhytterapeuttinen vuorovaikutushoito, joka on kehitetty lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen haasteiden ehkäisyyn ja hoitoon. Theraplay on kokemuksellista, leikkisää ja yllätyksellistä vuorovaikutushoitoa. Theraplay-työskentelyssä hyödynnetään myös videopalautetta. Theraplay-hoito kestää tyypillisesti n. 10-20 kertaa. Olen valmistumassa Theraplay-terapeutiksi (Theraplay Practitioner) vuoden 2023 alussa.

KOULUTUSPSYKOTERAPIA

Olen kognitiivis-integratiivisessa psykoterapiakoulutuksessa (Integrum/Helsingin yliopisto 2022-2025). Voit kysyä vapaita koulutuspsykoterapiapaikkoja aikuisille ja nuorille aikuisille (yli 18v). Koulutuspsykoterapian hinta 01/23 jälkeen aloittavilta 60e/45min.

- Koska sinä ja vauvasi olette tärkeitä -